Renovering av stenvalvsbro vid Öveds kloster - antikvarisk medverkan, 2009-2010 : Öved socken, 1430, Sjöbo kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 10 sidor. : ill.