Rent spel, Vägen till en handlingsplan för Rent spel - en studiehandbok om bättre samarbete

Författare
Heinz Leymann
(Illustrationer: Åke Franzén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Majo Vlg, H. Leymann, Gotab 1991 Tyskland, Hamburg, Stockholm, Stockholm 16 sidor. ill.