Rent spel, Vägen till en handlingsplan för Rent spel - en studiehandbok om bättre samarbete

Författare
Heinz Leymann
(Illustrationer: Åke Franzén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Majo Vlg, H. Leymann 1991 Tyskland, Hamburg, Stockholm 16 sidor. : ill.