Report from a drug-prevention programme at the Volvo Truck Corporation

Författare
Leif Tjernström
(Leif Tjernström, Ove Lundgren)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Public Health Folkhälsosekretariatet 1996 Sverige, Göteborg 12 sidor.