Report on a study tour to the indigenous forests of the West Usambara mts, Tanzania with special reference to regeneration

Författare
Ingvar Backéus
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Uppsala 72 sidor.