Reptiler och amfibier i Europa - en bestämningsbok

Författare
Edwin Nicholas Arnold
(E.N. Arnold och J.A. Burton ill.: D.W. Ovenden svensk bearb.: Claes Andrén och Göran Nilson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 264 sidor., 40 pl.-s. ill. 20 cm