Reptricket - en debattbok om arbetslinjen

Författare
Bengt Rolfer
(Bengt Rolfer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Kristianstads boktryckeri 2010 Sverige, Stockholm, Kristianstad 135 sidor. 20 cm 978-91-85343-95-9