Resa genom åren

Författare
Erik Ask-Upmark
(Erik Ask-Upmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1969 Sverige, Stockholm, Uppsala 289 sidor. ill.