Resa i Columbien åren 1822 och 1823, af G. Mollien. I trenne afdelningar. I. Resa i Columbien. II. Republiken Columbiens historia och statsförfattning. III. Geografisk-statistisk beskrifning af landet. Stockholm, tryckt i Ecksteinska - tryckeriet, 1826

Författare
Gaspard Théodore de Mollien
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1826 Sverige, Stockholm =Serietitelbl.:= [02] sidor. & omsl. [02] , vi, 296 sidor. 12:o(6).