Resa i Egypten och det inre Afrika, åren 1834 och 1835 Förra delen

Författare
Johan Hedenborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1843 Sverige, Stockholm 382 sidor. 8:o