Resa i Egypten och det inre Afrika, åren 1834 och 1835

Författare
Johan Hedenborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1843 Sverige, Stockholm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan