Resa i det inre Afrika, till floderna Senegals och Gambias källor. På franska regeringens befallning företagen åren 1818, 1819, af G. Mollien

Författare
Gaspard Théodore de Mollien
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1825 Sverige, Stockholm, tryckt i Ecksteinska tryckeriet, 1825 =Serietitelbl.:= [02] sidor. & omsl. [08] , xii, 180 sidor. =(s. 179/180 blank).= 12:o(6).