Resa under Södra korset - från Borneo till Tasmanien

Författare
Nils-Magnus Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zinderman, Seelig, Bohusläningen 1969 Sverige, Göteborg, Solna, Uddevalla 122 sidor., [6] pl.-bl. ill.