Resan till jorden

Författare
Sven Fagerberg
(Sven & Penny Fagerberg teckningar: Roland Klang.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Combi international, Norden 1972 Sverige, Stockholm, Malmö 156 sidor. ill.