Resan till läslandet 2, Läsebok för första skolåret

Författare
Ellen Holmér
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. (Bonnier) 1949 Sverige, Stockholm 187 sidor.
Sv. bokförl. (Bonnier 1942 Sverige, Stockholm 188 sidor. ill.