Läsebok för andra skolåret - Illustr. Av Eva Andersson

Författare
Ellen M Holmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm ill.
Sv. bokförl. (Bonnier 1945 Sverige, Stockholm 219 sidor. ill.