Resan till läslandet 1, Arbetsbok för den första läsundervisningen

Författare
Ellen Holmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm
Sv. bokförl. (Bonnier) 1949 Sverige, Stockholm iv, 60 sidor. : ill.
Sv. bokförl. (Bonnier 1945 Sverige, Stockholm 219 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Bonnier 1942 Sverige, Stockholm 188 sidor. ill.
Sv. bokförl. (Bonnier) 1941- Sverige, Stockholm
Sv. bokförl. (Bonnier) 1941 Sverige, Stockholm 60 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan