Research & development projects ROLF 2010 and AQUA - status report February 1st, 1999

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, S Anders Christensson and Claes Sundin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National Defence College (Försvarshögskolan) 1999 Sverige, Stockholm [16] sidor.