Research in progress at the Department of ecological botany Uppsala University 1989-1992

Författare
Uppsala universitet
(Edited by Martin Diekmann, Erik Sjögren & Martin Sykes.)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Sverige, Uppsala 90 sidor.