Research methods in marketing

Författare
Ken Elliott
(Ken Elliott, Martin Christopher.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Holt, Rinehart and Winston 1973 Storbritannien, London 248 sidor. tab.