Research, truth and authority - postmodern perspectives on nursing

Författare
Gary Rolfe
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 2000 Storbritannien, Basingstoke xvi, 224 sidor. 22 cm 0-333-91478-3, 0-333-77637-2