Researches on brick

Författare
Claes Hedin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Sverige, Stockholm 2 vol. (60s.,2 pl.-bl.)