Resilience Handbook

Författare
Martha; Davis Kent
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taylor and Francis 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat