Reslövs kyrka - renovering av tornspiran - antikvarisk kontroll, 2009-2010 : Reslövs socken, 1323, Eslövs kommun, Skåne län

Författare
Petter Jansson
(Petter Jansson och Kerstin Börjesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2010 Sverige, Kristianstad 12 sidor. : ill.