Resor i Europa och Österländerne af J. Berggren. Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt. =(Pl.titelbl.) 1-3. 1826-1828.= Del 3, 3. delen. 1828. 8:o o. 4:o(tv.). 142, ii124 s. =(s. 141- 42, ii113-124 opag.)=; pl.titelbl., 1 pl.=Pris:= "1 r:d 16 sk. b:co". S. ii115-124 i 4:o(tv.)

Författare
Jacob Berggren
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Stockholm