Resource allocation and cheating within a decentralized organization with conflicting objectives

Författare
Christer Berg
(Christer Berg.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarets forskningsanst., FOA repro 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 58 sidor. diagr. 30 cm