Resource surveys for development planning - the use of limited survey resources : report

Författare
Stellan Cyon
(Stellan Cyon, Dick Johansson, Ulf Kihlblom)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
VBB 1981 Sverige, Stockholm 23 sidor. : ill., tab.