Response consistency in probabilistic inference tasks

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1976 Sverige, Umeå 24 sidor. 30 cm