Responses to crime - an introduction to Swedish criminal law and administration

Originaltitel
Ingripanden vid brott Engelska
Författare
Alvar Nelson
(Alvar Nelson transl. by Jerome L. Getz.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
New York univ. 1972 USA, New York 90 sidor. tab. 25 cm