Restaurering av Blekingegården - 1995-1996

Författare
(Beställare: Kulturen i Lund antikvarisk kontroll: Claes Wahlöö dokumentation: Heinz Werner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturen i Lund 1996 Sverige, Lund 64 sidor. (vissa vikta) ill.