Resultat av 1980 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Författare
Gösta Berglund
(Gösta Berglund, Janne Eriksson, Kerstin Berglund, Anders Ingvarsson, Ingrid Karlsson, Sven-Erik Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet 1981 Sverige, Uppsala 38 sidor.
1980 Sverige, Uppsala 18, 27, 48 sidor. : tab. 91-576-0518-1