Resultat och framtidsutsikter

Originaltitel
Itogi i perspektivy Svenska
Författare
Lev Trotskij
(Leo Trotskij övers.: Kenth-Åke Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Röda rummet, Prinkipo offset 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 106 sidor. 20 cm
Partisan, Seelig, Civiltr. 1972 Sverige, Göteborg, Mölndal, Solna, Kristianstad 106 sidor.