Resultat vid odlingsförsök med maltkorn - af Friherre Anton De Geer, Ervalla, 1880

Författare
Carl Gustaf Zetterlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohlin 1882 Sverige, Örebro 2 sidor.