Retention of probabilistic cue-criterion relations as a function of cue validity and retention interval

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Lars-Åke Lindberg)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Umeå 11 sidor.