Retention of probabilistic cue-criterion relations as a function of cue validity, retention interval and degree of learning

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Lars-Åke Lindberg)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Umeå 8 sidor.