Rethinking diabetes - what science reveals about diet, insulin and successful treatments

Författare
Gary Taubes
(Gary Taubes.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Granta Books 2024 England, London 495 sidor 24 cm 978-1-80351-069-9
Grantham Books Services 2024 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 512 sidor 24 cm 978-1-80351-069-9