Rethinking the Foundations of Modern Political Thought

Författare
(Edited by Annabel Brett, James Tully, With Holly Hamilton-Bleakley.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 2007 England, Cambridge 1 online resource (308 sidor.) digital, PDF file(s). 978-0-511-61837-6