Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy - a historiographical case study of second Peter and Jude

Författare
Anders Gerdmar
(Anders Gerdmar.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Elander Gotab 2001 Sverige, Stockholm, Stockholm 382 sidor. 22 cm