Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen 3

Författare
Robert Elias Fries
(Von Rob. E. Fries.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1934 Sverige, Uppsala 220 sidor., 20 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1930 Sverige, Uppsala 128 sidor., 6 pl.-bl.