Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen 4

Författare
Robert Elias Fries
(Von Rob. E. Fries.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1937 Sverige, Uppsala S. 222-288, 8 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1931 Sverige, Uppsala S. 130-341, 27 pl.-bl.