Revision der Arten einiger Anonaceen-Gattungen 5

Författare
Robert Elias Fries
(Von Rob. E. Freis.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1939 Sverige, Uppsala S. 289-577, 40 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1934 Sverige, Uppsala 220 sidor., 20 pl.-bl.