Revolt inifrån

Författare
Sven Fagerberg
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Beyrond 1969 Finland, Helsingfors, Malmö 224 sidor.
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1969 Sverige, Stockholm, Malmö 223 sidor.