Revolution och diplomati - rapporteringen till utrikesdepartementet från legationen i Petrograd och generalkonsulatet i Moskva under april-december 1917

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Stockholm 27 sidor.