Revolutionen i Belgrad 2000 - fakta och förklaringar i några svenska medier

Författare
Göran Leth
(Göran Leth och Torsten Thurén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Styrelsen för psykologiskt försvar 2002 Sverige, Stockholm 130 sidor.