Revolutionen - Satiriskt lustspel i sketchstil

Författare
Ragnar Eriksson
(Xonbros)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindarna 1936 Sverige, Falun 11,(1)s