Richard Phantom - den skeppsbrutne gossen : en nöjsam och lärorik berättelse för ungdomen och dess vänner

Författare
Philipp Körber
(Bearbetad efter engelska originalet af Wilson Anon i fråga om Körber)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L:s Gust. Rylander 1846 Sverige, Stockholm 119 sidor., [4] pl.bl. 15x11,5 cm