Riddare & hjältedåd - en expansion till Äventyr

Författare
Daniel Lehto
(Konstruktion: Daniel Lehto, Julia Lehto med bidrag av Johan Karlsson, Jenny Lehto illustrationer: Daniel Lehto, Richard Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Games cop. 2016 Sverige, Kalmar, Lettland 96 sidor. ill. 978-91-85626-28-1