Right practical reason - Aristotle, action and prudence in Aquinas

Författare
Daniel Westberg
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Clarendon Press 1994 Storbritannien, Oxford xii, 283 sidor. 0-19-826731-2