Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med samtelige landtmarskalkars porträtter; copierade efter de original- taflor som förvaras på riddarhuset, jemte dessa herrars biografier. Af Fredrik Boye. Stockholm, tryckt Del 2, Sednare delen ifrån 1739 til och med 1823. 1827. 02 s., s. 419-820 =(s. 812-20 opag.)=; pl. xxxii-xlvii - hos Carl Deleen. =1-2. 1825-1827.=

Författare
Fredrik Boije
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Deleen 1827 Sverige, Stockholm