Riksdags-männernas ifrån Finland, Nils Eskilsson Majuris. Jacob Johansson Kackos. och Abrah. Abrahamsson Lievonens Memorial, ingifwit til det hederwärda bonde ståndet den 10 januarii 1770. Angående: bewillningen som samma dag uti ståndet - war under ventilation &c. Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1770

Författare
Nils Eskilsson. Majuri
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Carlbohm 1770 Sverige, Stockholm [04] sidor.] 4:o.