Riksdagskvinnornas entré

Författare
Daniel Hemberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Historiska inst. 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 29 s